::Haftanın Gündemi
Allah islam ümmetine iman, akıl, ahlak, imkan ve sonunda da nice gerçek bayramlar nasip eder inşallah. İyi bayramlar.

::Ziyaretci Defteri
Tebrik ederiz
10.11.2020 17:19:55

Tebrik ederiz

İmtek Mühendislik

Merhaba Web Siteniz hem içerik yönünden hemde tasarım yönünden çok güzel olmuş. Başarılar dileriz.


Tüm ziyaretci notları için tıklayınız >
::Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre::Arama
Aramak istediğiniz ifadeyi metin kutusuna giriniz ve bir kategori seçtikten sonra ARA butonuna tıklayınız.
MEAL YORUM DENEMELERİ-18 (90/BELED SURESİ) 90/BELED SURESİ
BARIŞCAN

 MEAL YORUM DENEMELERİ-18 (90/BELED SURESİ)

90/BELED SURESİ


     Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile:


1-      Bu beldeye, (1)


2-      Ki sen  bu beldede serbestçe (yaşıyorsun),


3-      Anne-babaya ve çocuğa yemin olsun ki;


4-      Doğrusu biz insanı zorluklar içinde yarattık.


5-      Hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi zanneder?


6-      Yığınla mal tükettim diyerek (övünüyor). (2) 


7-      Hiç kimsenin kendisini görmediğini mi zanneder?  (3)


8-      Biz ona iki göz vermedik mi?


9-      Bir dil iki dudak. (4) 


10-     Ve ona iki yolu gösterdik.


11-     Fakat o zor olanı tercih etmedi.


12-     Zor olanın mahiyeti nedir (bilir misin?)


13-     Tutsağı özgürleştirmek, (5) 


14-     Açlık gününde doyurmak,


15-     Yakın olan bir yetime,


16-     Ya da bir şeyi olmayan yoksula.


17-     Sonra da iman edip birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmak.


18-     Onlar sağın adamlarıdır.


19-     Ayetlerimizi tanımayanlar ise solun adamlarıdır.


20-     Üzerlerine kapatılacak bir ateştedirler. (6) 


      DİP NOTLAR :


      1- Ayette geçen “belde” kelimesine M.Esed çok daha genel anlam yüklemiştir : “ Lafzen, “sen bu beldede serbestçe otururken”. Klasik müfessirler, beled terimine “şehir” anlamı vermişler ve hâze’l-beled (“bu şehir”) ibaresinin Mekke’yi anlattığını ve ikinci ayetteki “sen” şahıs zamirinin ise Muhammed (s)’e işaret ettiğini belirtmişlerdir. Mekke’nin kutsallığı Kur’an’da defalarca vurgulandığı için bu yorum makul görünmektedir, ancak ayetlerin devamı ve surenin tümünün genel havası, daha geniş kapsamlı ve daha genel bir yoruma imkan vermektedir. Bana göre, hâze’l-beled sözleri ile “bu insanlık yurdu”, yani yeryüzü kast edilmektedir (ki bu ikinci terim, birçok dilbilimciye göre, beled’in aslî anlamlarından biridir). Sonuç olarak diyebiliriz ki, 2. ayetteki “sen” zamiri, genel olarak insana râcidir ve “tanıklığa çağırılan” da, onun yaşadığı dünyevî hayattır.”


     2-  “Çokça mal kazanmanın doğruluğu veya tek gerçekliği üzerine kurulan bir yaşamın yanlışlığına vurgudur. “insanın önündeki güç imkanlarının sınırsız olduğu ve bu nedenle dünyevî “menfaatler”in doğru ile yanlışın tek ölçüsü olduğu şeklindeki yaygın inancın mecaz yoluyla ifadesidir.”(M.Esed)


     3- “Kelbi’den rivayet edildiği üzere harcama iddiasını yalanlamaktır. Yani böyle diyen o kimse yalan söylüyor, bir şey sarf etmediği halde birçok mal yok ettim diye yalan ile öğünüyor. Allah onun ne yaptığını, sarf edip etmediğini görmedi mi zannediyor da öyle yalanı ile öğünüyor? Hayır, hiç kimse görmediyse Allah onu görmüştür. Söylediğinin aksini yaptığını bilir ve cezasını verebilir demek olur.” Hak Dini Kur’an Dili, 7.Ayet yorumu)


     4- Gerçeği görüp doğruyu söylemesi için.


     5- “Beğavî tarafından nakledilen ‘İkrime’nin ve ayrıca Râzî’nin yorumu. Fekku rakabe ibaresi, alternatif olarak, “insanoğlunu boyunduruklarından kurtarmak” şeklinde de çevrilebilir (karş. 2:177). “Boyunduruk/zincir” terimi, burada, “kölelik” olarak tanımlanabilecek olan bütün tutsaklık ve sömürü -sosyal, ekonomik veya politik- biçimlerini kapsar.-M.Esed)” Yani  maddi ve manevi çırpınışları olan kimselerin imdadına yetişmektir.


     6- “MÜ’SADE, İysâd kökünden ism-i mef’ul (edilgen ortaç) olup "kapatılmış" demektir. "Kapıyı kapadım, sımsıkı kilitledim" mânâsına denir. Üzerlerine ateşin yakılıp fırın gibi kapısının kapanması ateşin şiddetli olmasını gerektireceğinden bu onların cehennemdeki azaplarının şiddet ve sonsuzluğundan kinayedir.-Elmalılı M Hamdi Yazır)


YORUMLAR

 Kayıtlı Yorum Bulunamadı


::Bir Portre
[HyperLink1]
ANNEMARİE SCHİMMEL 1922-2003
devamı >
::Bir Ayet


::Hikmetli Bir Söz
Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin. Hadis (Müslim)

::Ne Okuyalım
Mustafa Kutlu tarafından yazılan "Ya Tahammül Ya Sefer" isimli eser...Ziyaret Edilme Sayısı : 003786112

iletişim : editor@kimokur.com