::Haftanın Gündemi
Allah islam ümmetine iman, akıl, ahlak, imkan ve sonunda da nice gerçek bayramlar nasip eder inşallah. İyi bayramlar.

::Ziyaretci Defteri
Tebrik ederiz
10.11.2020 17:19:55

Tebrik ederiz

İmtek Mühendislik

Merhaba Web Siteniz hem içerik yönünden hemde tasarım yönünden çok güzel olmuş. Başarılar dileriz.


Tüm ziyaretci notları için tıklayınız >
::Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre::Arama
Aramak istediğiniz ifadeyi metin kutusuna giriniz ve bir kategori seçtikten sonra ARA butonuna tıklayınız.
MEAL/YORUM DENEMELERİ - 13 (102 / TEKASÜR SURESİ)
BARIŞ CAN

 Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile;

1- (Servet ve otorite) yarışı/hırsı içinde oyalandınız. (1)2- Mezarlara girinceye kadar. (2)3- Hayır, yakında farkına varacaksınız.4- Kesinlikle farkına varacaksınız.5- Eğer kesin bir bilgi ile bilseydiniz.6- Yakıcı ateşini mutlaka görürdünüz. (3)7- Sonunda onu aynı ile/birebir göreceksiniz. (4)8- Ve sonra nimetlerden hesap olunursunuz. (5) DİP NOTLAR :1- “Elhak” kelimesi Arapça “lehv” fiilinden türemiştir ve “meşgul etmek,alıkoymak ,vazgeçirmek” anlamlarına gelir.Mastarı ise “oyalanma,oynama/oyun,eğlence” , . “Çoğaltmak için ihtirasla çırpınma (M.Esed)” anlamlarındadır. “Mal ve evladın Allah’ı anmaktan alıkoyması/oyalaması (63/9), insan onuruna yakışmayacak şekilde dünyayı sadece yemek içmekten ibaret görerek oyalananlar (15/3), ticaret ve alışverişin Allah’ı anmaktan alıkoyması (24/37)…” gibi örnekler ayetlerde sıralanmaktadır. Ayet tam da “Dünyevileşme/sekülerizm” i anlatmaktadır. Kazanma ihtirası ve tüketme çılgınlığını hiçbir ahlaki/ insani/vicdani/dini/akli kural tanımadan yapan insanın durumu gözler önüne serilmektedir. Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Herkes kendi dünyasına, etrafına şöyle bir bakarsa ayetlerin ne demek istediğini gayet iyi anlayacaktır. Bunu anlayanlar, petrol/maden…yeraltı ve üstü zenginlikleri için yapılan savaşları/ yıkımları ve de vahşice kıyımları/açlığı/yoksulluğu…da anlayacaklardır. Anlamayanlara, daha doğrusu anlamak istemeyenlere de Allah’ın söyleyeceği bir sözü olmasa gerek.2- Yani, bir ömür böyle oyalanıp durdunuz . Ömrünüzü bu tür oyalanmalarla bitirdiniz. Maalesef insanoğlunun sınırsız tüketme isteği ölene kadar var olacak. Unutulmaması gereken bir gerçek var ki, onu hesaba katmak gerekir, o da “ölüm de var!” Bu gerçeği şu ayet ve hadis şöyle dile getirmektedir :“Bilin ki, dünya hayatı oyun, oyalanma, süslenme, aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi olmaktan ibarettir. Bu, yağmurun bitirdiği, ekicilerin de hoşuna giden bir bitkiye benzer; sonra kurur, sapsarı olduğu görülür, sonra çerçöp olur. Ahirette çetin azap da vardır. Allah’ın hoşnudluğu ve bağışlaması da vardır; dünya hayatı ise sadece aldatıcı bir geçinmedir.” (57/Hadid : 20)“Adem oğlunun iki dere dolusu altını olsa üçüncüsünü isterdi. Adem oğlunun gözünü ancak bir avuç toprak doyurur. Tevbe edenin tevbesini Allah kabul eder.” (Buhari-Müslim)3- “Cahim” ismi, “kor halinde pek kızgın ateş” manasına gelen ve genelde cehenneme verilen adlardandır. Ancak surenin önceki ayetlerinde, insanın tüketme çılgınlığı ve ihtirasının bir ömür devam ettiğine vurgu vardır. Bu çılgınlığın bir bedeli vardır. Tabir yerinde ise “tatlı tatlı yemenini acı acı geğirmesi olur.” Bu bedel ahirette tam/adil karşılığını bulacaktır ki sonraki ayetler bunu çağrıştırır. Ancak bir de dünyadaki sonuçları vardır ki sanki bu ayet bunu vurgulamaktadır. O zaman ayet şöyle de anlaşılabilir diye düşünüyoruz:Kesin bir bilgi ile bilseydiniz (aklınızı kullanarak vahyin ikazlarına kulak verseydiniz, hırs gözünüzü bürümese idi) biriktirme hırsınızın kötü sonuçlarını görürdünüz. Bireysel/toplumsal/ahlaki yıkımın farkına varıp belki de vazgeçerdiniz, insanlığınıza dönerdiniz. Adeta vahiy şöyle haykırıyor : “Siz ne yaptınız?!Dünyanızı karartıp cehenneme çevirdiniz!“Eğer çokluk yarışı yapmanın, gösterişin, lüksün ve bunlardan zevk almanın, bunlarla eğlenerek oyalanmanın ne demek olduğunu, bunların nelere mal olduğunu bilimsel bir gerçekle bilseydiniz, o zaman karşınızda cahimi, cehennemi, perişanlığı, acıları, feryatları, sıkıntıları görürdünüz; bu davranışlarınızla kendiniz için, çevreniz için, ülkeniz için, dünya için bir cehennem hazırladığınızı fark ederdiniz.”4- Dünyayı cehenneme çevirmenin karşılığı olan cehennemi birebir/aynıyla göreceksiniz. Oraya girip tadacaksınız.5- Allah’ın verdiği nimetlerden hesap sorması konusunda ilk akla gelen ve genel kabul gören görüş; dünyada verilen akıl, yiyecek,içecek,giyecek,hava… gibi nimetleri nasıl,nerde harcadığın konusunda sorguya çekileceksiniz.Bu genel görüş kanaatimizce “Allah’ın ahlakiliği/adaleti” ne uygun düşmemektedir.Bu verilen nimetler zaten yaşamımızı idame ettirmemiz için gereken zorunlu ve asli ihtiyaçlarımızdır.Bunlar olmadan yaşam nasıl mümkün olabilir ki? Akıl/irade/vahiy varsa bunları nereye/nasıl harcayacağımızın da özgürlüğü olmalıdır. Ancak bu özgürce yaşamın/tercihlerin hem dünyada hem de sonsuz hayatta bir bedeli ve karşılığı da olmalıdır. Dünyada ve ahirette cennet ve cehennemimizi hazırlamak elimizde. O halde nimetten hesaba çekilmek ne demek?“Dünyada sınırsız, sorgusuz nimetlerimi verdim.Bunun hesabını sormam.Ama hepinizin varış yeri olan bu sonsuz hayatta artık her şey hesap ile,derecenize ve seviyenize göre verilecektir. “Ne ekersen onu biçersin.” Bu sonsuz hayatta yok öyle sonsuz ve sınırsız nimet.(Rahman’dım Rahim olacağım)Her türlü nimetim (su, hava, yiyecek, içecek, konfor…) sanki hak edene hak ettiği kadar.Hatırlayın ayetlerimi;yiyecek istersin var ama, kimine baldan ırmaklar,kimine zakkum.İçecek istersin,kimine soğuk pınarlar ve tahtlar,kimine kaynar sular…Hesap ve kitap ile,sanki karne ile…Dünyada hırs ile biriktirirken her şeye sahip olmak istediniz ve oldunuz.Bunu başkalarının nimetlerinden çalarak yaptınız.Açlık ve lüks yanyana idi.Bu hesap gününde işler sizin bildiğiniz gibi olmayacak.Öyle teraziler kurulacak ki size verilen ile ne ölecek ne de yaşayacaksınız.Dünyadaki yaptıklarınıza karşı aynı ile muhakeme edileceksiniz,hesaba çekileceksiniz.”Şu ayetlerin mealleri ile bitirelim:“Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden (mahiyetini) bilmedikleri şeylere (putlara) pay ayırıyorlar. Allah’a andolsun ki, uydurmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.” (16/Nahl : 56)“İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak.” (55/Rahman : 39)“Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez. Kârûn, “Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir” dedi. O, Allah’ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helâk etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz .” (28/Kasas : 77-78)Tekasür Suresi Allah’ın izni ve yardımı ile bitti… Allah en doğrusunu bilir.


YORUMLAR
ALLAH RAZI OLSUN

HÜSAMETTİN ALTINKAYA
anonim 15.06.2016 10:42:47

 


::Bir Portre
[HyperLink1]
ANNEMARİE SCHİMMEL 1922-2003
devamı >
::Bir Ayet


::Hikmetli Bir Söz
Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin. Hadis (Müslim)

::Ne Okuyalım
Mustafa Kutlu tarafından yazılan "Ya Tahammül Ya Sefer" isimli eser...Ziyaret Edilme Sayısı : 003786126

iletişim : editor@kimokur.com