::Haftanın Gündemi
Allah islam ümmetine iman, akıl, ahlak, imkan ve sonunda da nice gerçek bayramlar nasip eder inşallah. İyi bayramlar.

::Ziyaretci Defteri
Tebrik ederiz
10.11.2020 17:19:55

Tebrik ederiz

İmtek Mühendislik

Merhaba Web Siteniz hem içerik yönünden hemde tasarım yönünden çok güzel olmuş. Başarılar dileriz.


Tüm ziyaretci notları için tıklayınız >
::Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre::Arama
Aramak istediğiniz ifadeyi metin kutusuna giriniz ve bir kategori seçtikten sonra ARA butonuna tıklayınız.
MEAL/YORUM DENEMELERİ-10
Barış Can

 MEAL/YORUM DENEMELERİ-10

FİL SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile :

1- Rabbinin akılsız güç sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? (1)
2- Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
3- Onlara sürü sürü belalar/uğursuzluklar/kötü sonuçlar gönderdi. (2)
4- Onlara (kötü) sicillerinden (kaynaklı) sert darbeler indirdi. (3)
5- Ve onları yenmiş ekin yaprağına çevirdi. 

DİP NOTLAR

1- “Fil” bilinen anlamı ile karada yaşayan büyük cüsseli hayvandır.Hafızasının güçlü olduğu tahmin edilir.”Fil hafızalı” deyimi de buradan hareketle, “gerekli gereksiz her şeyi hafızasında tutan ve yıllar sonra da olsa bunu size hatırlatan” anlamında kullanılır.”Fil hastalığı” ise ayaklardaki şişme dolayısı ile çirkinleşen ve duyarsızlaşan deri hastalığına işarettir.Mecazen, “(Hafızasının güçlülüğüne rağmen) muhakemesi(feraseti,basireti,öngörüsü) zayıf akıl,kıt görüş,ahmak” anlamlarına da gelir. “Ashab-ı Fil” tamlaması ise lafzen “FilArkadaşları/sahipleri/taraftarı/
adamları” anlamlarına gelir .Buna benzer “Ashab” geçen tamlamalara birçok ayette rastlamaktayız; “Ashabu’n-nar :Ateş Halkı,Ashab-ı Cahim: Şiddetli Ateş Halkı.. (64/10,57/19…)gibi cehennemlikleri niteleyen ; Ashab-ı Meş’eme:Solun Adamları/ Taraftarları, Ashab-ı Meymene:Sağın Adamları (56/8-9) gibi kararlı-kararsız/güçlü-güçsüz/iyilik sahibi-kötü insanları anlatan; Ashab-ı Hicr:Taş Halkı,Ashab-ı Ress:Kuyu veya Ress Vadisi Halkı (15/80,50/12) gibi ise bir bölgenin özelliğine göre orada yaşayanları niteleme anlamında kullanılmıştır. Dikkat edilirse “Fil Ashabı” ve benzer tamlamalar lafzen “isim”, mecazen “sıfat” tamlamalarıdır.Tüm bu tahlillerden sonra (Fil Ashabı/Arkadaşları/Sahipleri/ Taraftarları/Ordusu” tamlamasını şöyle yorumlayabiliriz, “Gücündeki niceliği, nitelikli akıl gücüne dönüştüremeyen ve her halükarda (basiret ve ferasetleri ile donanımlı, Sünnetullah /Allah’ın yardımı ile hareket eden yiğit insanlar karşısında) yenilmeye mahkum ahmaklar topluluğunun deyimsel ifadesi.” Ki ikinci ayette ,her türlü hile/tuzaklarının boşa çıkacağı net olarak ortaya konmuştur.Çünkü Allah,hileleri boşa çıkaran ve tuzaklarına karşı sağlam karşılık verendir (86/15-16,8/18-30…).

2- Bu ayette anahtar kelime “tayr” kavramıdır.Lafzen “kuş” anlamına gelen “tayr”ismi ,Kur’an’da “kader,amel çalışma,uğursuzluk” anlamlarında da kullanılmıştır.27/47,36/18-19 gibi ayetlerde,kurdukları şer düzeni içlerinden birinin altüst etmeye kalkışmasını içlerine sindiremeyenler bu durumu “uğursuzluk” la niteleyip elçileri suçlamışlar, Allah ise bunun ancak kendi yapıp etmeleri olduğuna vurgu yapmıştır.Yine 17/13. ayeti M.Esed şöyle yorumlamıştır: “ Tâir, tam sözcük karşılığı “kuş” ya da daha uygun bir ifadeyle “uçan şey/uçan yaratık”tır. İslam’dan önceki dönemlerde Araplar çoğu zaman kuşların uçuş tarzlarına, uçuş yönlerine bakarak olacak olan hakkında iyi ya da kötü anlamlar çıkarmaya, kısacası gelecek hakkında ön-görüler, ön-yorumlar üretmeye çalıştıklarından tâir terimi zamanla deyimsel olarak “talih”, yahut iyi ya da kötü, ikisini de kapsamak üzere “kader” anlamında kullanılır olmuştur. Bununla birlikte, unutulmamalıdır ki, Kur’ânî “kader” kavramı, insan hayatına ilişkin haricî şartların ve olayların gidişinden çok, kişinin manevî/ahlakî tercihlerinin bir sonucu olarak bu hayatın izlediği yönü işaret eder, bir başka deyişle insanın manevî-ruhanî yazgısını ifade eder ki bu da, Kur’an’da sıkça belirtildiği gibi, kişinin eğilimlerine, (ahlaken kötü olana karşı direnerek ya da tersine, iyi olana karşı bile-isteye ilgisiz kalarak) bilinçli tercihleriyle ortaya koyduğu tutum ve davranışlarına bağlıdır. Dolayısıyla, insanın manevî-ruhanî yazgısı (ya da kaderi) kendisine bağlıdır; kişiliğin genel gidişiyle ayrılmaz biçimde bağlantılıdır, ve insanı hayatta yapıp-ettiklerinden sorumlu tutan Allah olduğu için de, kendisinden “Biz her insanın kaderini kendi boynuna dolamışızdır” diye söz etmektedir.” 
Sonuç olarak, “tayr” kavramı, “insan/toplum eylemlerinin iyi/kötü sonuçlarını” ifade etmektedir.Nihayetinde, bu tip insanların sadece güce endeksli ve akılsızca kurdukları tuzakları başlarına geçecektir/geçmeye mahkumdur/müstehaktır.

3- “Siccil” kavramı “sicil/kütük/tutanak/kayıt” anlamındadır.Elmalılı M.Hamdi Yazır,ayeti yorumlarken Zemahşerinin şu görüşüne de yer vermiştir : “ Zemahşerî der ki, ‘siccîn’, kâfirlerin amel defterlerinin adı olduğu gibi, ‘siccil’ de azaplarının yazıldığı divanın alemi gibidir. Sanki yazılmış, tedvin edilmiş azab cümlesinden taşlarla demek gibidir.” (Hak Dini Kur’an Dili,Cilt : 9/454) Yine , 11/82-83 ayetlerinde de, Lut kavminin helakı anlatılırken “hicare min sicil” şeklinde aynı kalıp kullanılmıştır.Kısaca bu tip insanlar (akılsız güç sahipleri), kendi elleri ile yaptıklarının karşılıklarını/kötü kaderlerini yaşayacaklardır.Güvendikleri güç oranında sert darbeler ile karşılık bulamalıdırlar ki bu da Allah’ın yasaları(sünnetullahta)ndır/takdir edilmiş/belirlenmiştir: “min siccil” dendir.Sonuçta öyle bir duruma düşmelidirler ki buna da son ayet noktayı koymaktadır : İşlevsiz bırakın,işe yaramaz hale getirin.Bir daha da bellerini doğrultamasınlar.

“RAB ulusların planlarını bozar, Halkların tasarılarını boşa çıkarır. Ama RAB ’bin planları sonsuza dek sürer, Yüreğindeki tasarılar kuşaklar boyunca değişmez.” (Mezmur: 33/10-11)

Fil Suresi Allah’ın izni ve yardımı ile bitti. Allah en doğrusunu bilir.YORUMLAR
Aslında günümüz sömürgeci uluslara atfedilmiş ne kadar da anlamlı bir sure öyle değil mi? onlar sömürmek için tüm güçlerini seferber ederken bir o adar da
insan katlederken, merhametli Rab onlara türlü türlü belalar veriyor ve fakat günümüz firavunları bunları görmüyorlar. hiç bir zalim ulusun bu güne kadar kalmadığı tüm geçmişimizde var. teşekkürler, Allah emeklerinizi zayi etmesin.
Necati ün
barış 23.11.2015 18:19:15
tefsiriniz iyi hoş olmuş da sonunda paylaştığınız Zebur’dan alıntıya neden ihtiyaç duydunuz
ayrıca paylaştığınız alıntının sureyle de bir ilgisini kuramadım
anonim 23.11.2015 19:59:44
sureye can vermişsiniz elinize emeğinize sağlık
ayrıca kader konusuna getirdiğiniz yorum çok yerinde olmuş
anonim 23.11.2015 23:11:35
Farklı bir tefsir olmuş, güzelde. Kaleminize sağlık. Yukarıda ki yorumda can vermek tabiri olmamış bence. Çünkü, tüm surelere gerekli canı sahibi tarafından zaten verilmiş, biz insanlar sadece anladıklarımızı paylaşabiliriz.
anonim 24.11.2015 15:46:13
Elinize sağlık Barış Bey, Allah razı olsun.

"Can vermek" tabiri bence de olmamış. Olsa olsa biz ondan can alırız. Yine de yorumcu kardeşimizin kastını anlayabiliyorum. "Ayetlerin kapalı kalmamasını- günümüz için anlaşılabilir" olmasını kastetmiş olabilir.
anonim 24.11.2015 16:24:33
şöyle diyebiliyor muyuz,
fil sahiplerinin kaderiydi helak olmak
ancak size göre yenilgileri helak değil normal sonuç
dünyada bunca zulüm varken zalimler neden yenilmiyorlar.
o vakit fil sahiplerinin yenilgisi Allah cc eliyle değil bizzat inanan müminlerin eliyle olmuştur demek daha doğru olmaz mı?
sizin meal yorumunuz bana bunu söyletti
ne dersiniz barış bey??
anonim 24.11.2015 20:32:25
ELİNİZE SAĞLIK ARAŞTIRILMIŞ VE EMEK VERİLMİŞ.
CAN VERMEK TABİRİ ÇOK AMA ÇOK YERİNDE OLMUŞ YILLAR YILI BU SUREYİ NAMAZLARDA DAHİL OLMAK ÜZRE DEFALARCA OKUYUP HAYATA DAİR BİR KARŞILIĞININ OLMADIĞI HEPİMİZİN MALUMU. İŞTE ŞİMDİ SURE CANA GELMİŞ VE BANA,SANA BİR ŞEYLER FISILDIYOR.
TEKRARDAN ALLAH RAZI OLSUN
anonim 25.11.2015 23:20:24
tavsiye üzere okudum şunu söylemek isterim sureye çok farklı bir yorum getirmişsiniz "fil sahipleri" denince ebrehenin ordusunun fillerden kurulu olması sebebiyle o topluluğa verilmiş özel bir isim olduğunu düşünüyordum böyle olmasının ne sakıncası var. Sizin fil kafalılar-akıllılarlar benzetmeniz hayli zorlama gibi geliyor.
bunun haricinde zihin açıcı buldum birde yorumlara yorum gerekirse bencede can vermek cümlesi cuk diye oturmuş derim.

Nuh M.
anonim 28.11.2015 23:00:58
fil ashabını tanımını çok güzel açıklamış sonra farklı yorum getirmişsiniz ki surenin bütünlüğünü bozmuşsunuz
misal Süleyman as peygamberin işgal ettiği karınca vadisi ashabı gibi......
elinize sağlık
anonim 30.11.2015 16:21:46
ALLAH RAZI OLSUN
BİLDİKLERİMİZ ÖĞRENDİKLERİMİZ İNANDIKLARIMIZ SİZİ OKUYUNCA ALTÜST OLUYOR.BARIŞCAN BEYEFENDİ YAZDIKLARINIZI ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM İLK DEFA SİZİN YAZDIĞINIZ FELAK VE NAS SURESİ OKUDUĞUMDA ZİHNİM KARIŞMIŞTI
ŞU SORUYU SORMADAN EDEMİYORUM BİZİ BİRİLERİ ASIRLARDIR UYUTMUŞ MU?

HÜSAMETTİN ALTINKAYA
anonim 01.12.2015 14:37:35
farkındaysanız intihal/alıntı/çalıntı yapmışsınız biraz M.esed biraz H.Yılmaz karışımı birşey olmuş yorumlarınıza katılmıyorum bu okumaları tehlikeli buluyorum

S.T.B.
anonim 02.12.2015 09:07:12
Yorumlarını Esirgemeyen Muhteerm Yorumcu Kardeşlerime,
Sureyi güncel olarak algılayan Necati Ün Kardeşim,kastımız aynen buyurduğunuz minvale yakındır,Rabbim mühlet verir ama ihmal etmez.Mü’minler de öyle olmalı...Sureye can vermek,ayetleri 2015’te aramızda,yanı başımızda hissetmekse amenna....Meal yorum denemelerine ilk başladığımızda şöyle bir giriş yazısı yazmıştım,"ayetleri tarihi arka planına bakmaksızın.." bu sebeple tarihteki "Ashab-ı Fil" yorum alanımız dışındadır.Önemli olan sürekli okuduğumuz bu surenin bize ve topluma ne anlattığıdır.Hani zorlamadan da olmuyor muhteremler (Nuh M.)… Hüsamettin Bey’in yorumları her zaman azimlendirici,samimi yaklaşımla farklı düşünmeye gayret etmek gerek…
anonim 03.12.2015 14:36:53
Yorumlarını Esirgemeyen Muhterem Yorumcu Kardeşlerime,
“İntihal (TDK: aşırma), bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanması. İntihal bir tür sahtekârlık ve hırsızlıktır. Başlıca türleri: Alıntı ifadeler ve fikirler için kaynak göstermemek.” İntihalin tanımı bu. Bu tanım bizlere uymuyor.Şöyleki;dikkat edilirse M.Esed ve M.Hamdi Yazır’dan alıntılar dip notlarda hasseten belirtilmiştir.H.Yılmaz’dan kastınızı anlamadım.İlk aklıma gelen Hakkı Yılmaz oldu.Bu surede H.Yılmaz adına hiçbir kaynağa başvurulmamıştır.H.Yılmaz’da bizim gibi düşünüyorsa,bu duruma seviniriz.Muhterem S.T.B. kardeşimize ilanen duyrulur….vesselam…Bi’l-cümle yorumcu kardeşlerimizden Allah hoşnut olsun.Yeni yorumlarınıza muhtacız.
anonim 03.12.2015 14:38:16
"Tarihi arka planına bakmadan" cümleniz sizlerin Kuranı anlama yönteminize ışık tutuyor.Bu mantıkla karanlıkta yürümeye çalışan insanın durumuna düşersiniz benden söylemesi.

S.T.B.
anonim 04.12.2015 09:57:40
"Kur’an’ı kendi özgün bağlamı içinde okuyup anlamaya çalışmamak onun modern algının insafına terk edilmesi demektir." Mustafa ÖZTÜRK

S.T.B.
anonim 06.12.2015 11:43:39
ellerinize saglık arkadaşlar çok mükemmel olmuş devamını bekliyorum.CAN kelimesine takılan arkadaşlarada şunu söylemek isterim,EGER AYETLER BİZDE CAN BULUP MÜMİNLERİN ELİYLE VE ÇALIŞMASIYLA BU DİN YÜKSELECEK VE KAFİRLER HÜSRANA UGRAYACAKTIR İNŞAALLAH. SELAM VE DUA İLE. MEHDİ GÖRÜR-SİVAS
anonim 07.12.2015 08:34:37

 


::Bir Portre
[HyperLink1]
ANNEMARİE SCHİMMEL 1922-2003
devamı >
::Bir Ayet


::Hikmetli Bir Söz
Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin. Hadis (Müslim)

::Ne Okuyalım
Mustafa Kutlu tarafından yazılan "Ya Tahammül Ya Sefer" isimli eser...Ziyaret Edilme Sayısı : 003786111

iletişim : editor@kimokur.com