::Haftanın Gündemi
Allah islam ümmetine iman, akıl, ahlak, imkan ve sonunda da nice gerçek bayramlar nasip eder inşallah. İyi bayramlar.

::Ziyaretci Defteri
Tebrik ederiz
10.11.2020 17:19:55

Tebrik ederiz

İmtek Mühendislik

Merhaba Web Siteniz hem içerik yönünden hemde tasarım yönünden çok güzel olmuş. Başarılar dileriz.


Tüm ziyaretci notları için tıklayınız >
::Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre::Arama
Aramak istediğiniz ifadeyi metin kutusuna giriniz ve bir kategori seçtikten sonra ARA butonuna tıklayınız.
MEAL/ YORUM DENEMELERİ-9 (KUREYŞ SURESİ)
BARIŞ CAN


Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile;

1- Topluluğunuzun birleşmesi/kaynaşması, (1)
2- Yaz-kış/her zaman mücadelenizin/uğraşlarınızın gerçek amacına ulaşması için, (2)
3- (Bütün bu ihsanların sahibi olan) Beyt’in (asıl) rabbine ibadet etsinler/ediniz.
4- Ki (O),onları açken doyuran (rızıklandıran) ve korkudan emin kılandır.

DİP NOTLAR

1- “İlaf” kelimesine birkaç anlam verilmektedir. “Ülfet ettirilmek/alıştırmak, alıştırılmak,an(t)laşmak, ahitleşmek,kaynaşmak(itilaf)” Ayrıca “ellefe” fiili de aynı kökten olup “insanlar arasını sevgi ve muhabbet ile bir araya getirmek” tir ki; “Hep birlikte Allah’ın ipine (İslâm’a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişilerdiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.”(3/Al-i İmran:103) ayeti bu duruma çok güzel vurgu yapmıştır.

“Kureyş” isim ise “karş-kırş” fiillerinden türemiştir ve “kesmek ve şuradan buradan bir takım şeyleri toplayıp birbirine katmak,toplanmak(takarruş),-kuruş-lanmak,ticaret için bir araya gelmek”anlamlarına gelir. “İlaf ve Kureyş” birlikte düşünüldüğünde ise “değişik yerlerden bir araya gelip toplanan insanların kalbi yaklaşmaları” şeklinde düşünülmesi kanaatimizce en doğru yaklaşım olacaktır.

2- “Yaz-Kış” ifadesi aslında her mevsim yani her zaman anlamındadır.Kur’an bu tür ifadeleri daha çok geneli,bütünü anlatmak için kullanmıştır. “(Sonra Nuh :) Rabbim! dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz(yani her an/her zaman ve her durumda) davet ettim;” (71/Nuh:5) “O, doğunun da batının da (her yerin,bütün zaman ve mekanların) Rabbidir. O’ndan başka ilâh yoktur. Öyleyse yalnız O’nun himayesine sığın.” (73/Müzzemmil:9) 

“Rıhle” “göç,yolculuk” anlamlarına gelir.Kavramımız, kimi zaman “hadis ya da ilim öğrenmek için yapılan meşakkatli yolculuğa,kimi zaman da “rıhlet,irtihal” ile dünya hayatının sonu olan ölüm yolculuğuna isim olmuştur.Yine “merhale” ile “varılması istenen noktaya kadar aşılması gereken yerlerin her biri, konak ve menzil” i, ”rahl” ile sefere çıkanın beraberinde aldığı yük ve azığı, “rahle” ile de yükü taşımayı bizlere öğretmektedir.Şimdi “rıhle ve ilaf ” kavramlarını beraber düşündüğümüzde şöyle bir anlam çıkmaktadır: Dünya hayatında kayda değer yaptığınız her uğraşınızın/seferinizin,bu uğraş ve yolculuğunuzda uğradığınız aşamalarda/konaklarda elde ettiğiniz sonuçların/yüklerin sizi dönüşü olmayan gerçek sefere/menzile sağ salim ulaştırabilmesi için Beyt’in gerçek sahibine ne kadar da muhtacız.Bir anlamda şöyle bir denklemi de kurabiliriz.Bizi rızıklandırıp korkulardan emin kılan Beyt’in (Beyt:Geceyi geçirmek için güvenli barınak anlamında meskenlere isim olmuştur.Özel anlamda ise “Emin Belde” olarak Kabe ve etrafı kastedilmektedir.) Rabbi’ne ibadet etmekle “ilaf”a ulaşılacak.Bu aynı zamanda zorlu bir seferi beraber yürümenin meşakkatini göğüslemeyi de gerekli kılmaktadır.Merhum Elmalılı M.Hamdi YAZIR bu ahvali şöyle özetlemektedir :

“…Onun için (Li ilafi Kureyşin) Kureyş’in o zamana kadar husule gelmiş bulunan îlâfı için demek olabileceği gibi, o zamana kadar henüz tamamıyla husule gelmeyip daha çok ilerde olacağı Allah’ın muradı olan ve yalnız Mekke ve Arabistan havalisine değil, bütün cihana karşı ülfet ve anlaşma ile yüksek bir medeniyet, emniyet ve asayişi taahhüd edecek gelişen bir îlâf ve te’lif dahi olur ki, bu da sadece normal ufak tefek ticaret işleriyle değil, Beyt (Kâbe)-i Şerif’in ve Muhammed Aleyhisselam’ın peygamberliğinin ve tevhid dininin kadrini hakkıyla bilerek ve gerçekten Emin Belde’nin ve Harem-i Şerif’in ehli olacak ahlak ve tavırlara sahip olarak ve fil ashabı gibi ortaya çıkması düşünülebilen saldırgan düşmanlara karşı mücahede ve Allah’a kulluk için birleşerek "Hacılara su verme ve Mescid-i Haram’ı onarmay(işini yapan)ı; Allah’a, ahiret gününe inanan ve Allah yolunda cihad edenle bir mi tuttunuz?" (Tevbe, 9/19) mefhumu ile hareket etmek üzere yaz ve kış her mevsim için gereğine göre seferberlik edebilecek vechile bir îlâf ve ülfet hasıl etmekle, yani İslâm dinine sarılmakla olacaktır. Onun için burada yukarıda açıklandığı üzere husule gelmiş bulunan ilafın ve ticaretin de şükrü lazım gelen Allah’ın bir nimeti olduğuna işaretle beraber, asıl ilerde husulü arzu edilen yüksek ilaf ve anlaşmanın temeli bulunan tevhidî ibadet ve kulluğa sevk için ilaf nimetine özellikle önem verildiğini ifade etmek üzere öne alınmıştır.” (Hak Dini Kur’an Dili,Cilt-9,S:495-496) 

“Allah bes baki heves.”

Kureyş Suresi Allah’ın izni ve yardımı ile bitti.Allah en doğrusunu bilir.

YORUMLAR
HARİKA,
ELLERİNİZE GÖNLÜNÜZE SAĞLIK
anonim 23.10.2015 19:01:18
Allah razı olsun Barış Bey. Biraz zaman aralıklı yazıyorsunuz ama gördüğümüzde de severek okuyoruz.
anonim 23.10.2015 19:54:55

 


::Bir Portre
[HyperLink1]
ANNEMARİE SCHİMMEL 1922-2003
devamı >
::Bir Ayet


::Hikmetli Bir Söz
Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin. Hadis (Müslim)

::Ne Okuyalım
Mustafa Kutlu tarafından yazılan "Ya Tahammül Ya Sefer" isimli eser...Ziyaret Edilme Sayısı : 003786114

iletişim : editor@kimokur.com