::Haftanın Gündemi
Allah islam ümmetine iman, akıl, ahlak, imkan ve sonunda da nice gerçek bayramlar nasip eder inşallah. İyi bayramlar.

::Ziyaretci Defteri
Tebrik ederiz
10.11.2020 17:19:55

Tebrik ederiz

İmtek Mühendislik

Merhaba Web Siteniz hem içerik yönünden hemde tasarım yönünden çok güzel olmuş. Başarılar dileriz.


Tüm ziyaretci notları için tıklayınız >
::Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre::Arama
Aramak istediğiniz ifadeyi metin kutusuna giriniz ve bir kategori seçtikten sonra ARA butonuna tıklayınız.
MEAL/YORUM DENEMELERİ-1 (NAS SURESİ)
Barış CAN

 Meal/Yorum Denemeleri-1

NAS SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile;

1- De ki : Sığınırım ben insanların Rabbine,
2- İnsanların mutlak sahibine,
3- İnsanların ilahına.
4- Sinsi şeytani düşüncenin şerrinden,(1)
5- O ki, insanların iç dünyalarında kuruntular oluşturur,(2)
6- (Bu şeytani düşünceler) insanlardan ve kendi ürettiklerindendir.(3)

DİP NOTLAR:

1- “Hannas” kelimesi, “pusuya yatan,avına sinsice yaklaşan avcı,mücevherin sallandıkça çıkardığı ses” anlamlarına gelir. “Vesvas” kavramı çoğu mealde “vesveseci (şeytan)” diye anlamlandırılmıştır. Kanaatimizce burada sözü edilen durum,dış etkenlerden daha çok insanın kendi iç dünyasından kaynaklanan sapmalardır.Bu anlamda “vesvesenin;yani şeytani düşüncelerin,kuruntuların,vehimlerin…” demenin daha uygun olacağını düşündük.Bu olumsuz duyguların oluşmasında dış etkenlerin rolü hiç mi yoktur,sorusunun cevabı ise Felak suresinde verilmiştir (kıskanç,karanlık güçler,insan iradesini olumsuz etkileyip gerçeği görmenin önündeki tüm engeller …)

2- Kur’an’da “Sadr/sudur” kavramı, aldığı nitelemelerle(huzur-sıkıntı-kin-belli düşünceye açık olma…gibi) insanın iç dünyasındaki olumlu/olumsuz dalgalanmaları ifade temek için kullanılmıştır.Bazen iç aydınlığı ve güven duygusunun oluşumu anlamında (94/1,20/25),kimi zaman iç daralması-sıkıntı-kin oluşumu anlamında (7/43,15/97),kimi zaman da bir düşünceye-inanca hazır hale gelmek (6/125,16/106)…anlamlarında kullanılmıştır.Bütün bu anlamlar göz önüne alındığında burada anlam şöyle çıkacaktır.Tüm şeytani düşünceler (vesvas) insanın iç dünyasında kararmalara sebep olmakta ve insan bu duygularla dıştan ne gelirse gelsin (olumlu ya da nötr de olsa) vehim-evham/kuruntu/kuşku gibi sebeplerle iç huzursuzluğunun esiri olmaktadır.Bu durum da kişinin karakter problemine yol açmakta ve aynı zamanda iletişim bozukluğunu da beraberinde getirmektedir

3- “Cinnet” kelimesinin “cinlerden” şeklinde meallendirilmesi genel ve kapalı bir açıklama olup buradaki olguyu da tam karşılamamaktadır.Zira “cin” kavramı Kur’an’da türevleri ile “kapalı,gizli,bilinmeyen, tanınmayan, örtülü,saklamak” anlamlarında bir çok yerde kullanılmıştır. “Cinnet” kelimesini ise “aklı saklama” anlamında “sağlıklı düşünemeyen,gerçeği değil de uydurduklarına inanan” olarak ifade edebiliriz.Kur’an’da,müşriklerin peygamberlere atfen bu kelimeyi bu anlamda kullandıklarını görürüz.7/A’raf suresi 184.ayette,gerek dünyada gerekse ahretteki azap ile uyaran peygamberi dinlemeyip ona yalan isnat ederek bu söylenenlerin “uydurma haberler,gerçek olmayıp üretilen” olduğunu iddia edip peygambere “cinnet geçiren” iftirasını yapanlara karşı Allah peygamberini savunarak,apaçık bir uyarıcılığından söz etmektedir.Yine 23/Mü’minun suresi 25.Ayette,kavminin Hz Nuh’a karşı aynı kavramı kullandıkları görülmektedir.Bir başka boyutta ise 37/Saffat Suresi149-158.ayetler arasında müşrikler,gabya taş atarak melekleri Allah’ın kızları şeklinde niteleyip “cinnet” ile yani uydurup ürettikleri düşünceler ile Allah arasında nesep bağı kurmaya çalıştılar ki Allah da asıl bu uydurup ürettiklerinin (“cinnet” in) hesap yerine gideceklerini;yani bu düşüncelerinden dolayı hesaba çekileceklerini söyleyerek onları tehdit etmiştir.(Benzer ayetler için 34/Seb’e Suresi 8. Ve 46.ayetlere de bakılabilir.) 

Tüm bu ayetlerdeki anlamları bir araya getirdiğimizde “cinnet” kelimesini “uydurulan,gerçeğe aykırı olarak üretilen” şeklinde düşünmek daha doğrudur diye düşünüyoruz.Böylece anlam şu iki şekilde olmaktadır: 

“Gerek insanlardan ve gerekse kendi ürettiklerinden/uydurduklarından dolayı iç dünyalarında oluşan kuruntu/vehim/kuşku gibi sinsice duygularla yaklaşan şeytani düşüncelerin şerrinden (ürettikleri ile değil de fıtratına uygun davranan) insanların İlahına,mutlak sahibine ve Rabbine sığınırım.”

“ Sinsice pusuda bekleyen nefis şeytanımın,yaşarken karşıma çıkacak ve oluşacak durumlar karşısında kalbime sokabileceği her türlü şeytani düşüncelerden,kuşkulardan,kuruntulardan, endişelerden dolayı bana yaptırabileceği kötü düşünce ve davranışlardan insanların Rabbine,mutlak sahibine ve İlahına sığınırım.”

YORUMLAR
Akademik bir çalışma iddiasında olmayan bu ameliye; Sonsuz merhamet sahibi , sevginin kaynağı, iyilik sahibi olan tüm varlıkların gerçek dostu, adaleti kendisine ilke edinen ve ilkeleri ile hareket eden, en iyi hüküm veren Rabb’in, varlıklar ile yegane iletişim kaynağı olan vahyinin son halkası olan ve yaşamının tüm alanlarındaki temel ve değişmez evrensel ahlaki ilkeleri/erdemleri “teklif-i ma la yutak” kapsamında aklın/iradenin özgürlük alanına bırakan Kur’an-ı Kerim’in Mushaf sırasına göre sondan başlayarak;
*Tarihsel bağlamına girmeden,
*Ayetleri ayat (vahiy ve sünnetullah) ile tefsir etmeyi,
*Günceli yakalayarak gündemi oluşturmayı,
*Kalbi/bedeni, ferdi/ictimai zulümatan(karanlıklardan) ,evrensel ahlaki ilkelerin nuru (aydınlığı) ile çıkmayı kendisine menzil edinen bir çalışmadır. (Barışcan)
anonim 18.03.2015 08:11:07
Sonuçta her yorum gibi bizim düşüncelerimiz de nihai yorum değildir elbet.Her dem deriz ki “Allahu a’lem bi-muradihi.” Bu kapsamda çalışmamızı okumaya değer bulup yorum gönderen tüm kardeşlerimize sonsuz şükran,minnet ve saygılarımızı iletiriz. Allah hepinizden hoşnut olsun. Eleştirilerinizi ciddiye alıyor ve “ale’rre’si ve’l-ayn:Baş göz üstüne”.
Hamiş : Kötü(lük)ler/saptırıcılar/şeytanlar ile mücadele “sünnetullah” çerçevesinde gerçekleştirilmelidir diye düşünüyoruz.Böyle bir mücadele insanı canlı tutar ve rahatlatır.Vahyin bir parçasının okunup üflenmesi ile gerçekleşen bir mücadele yöntemi yoktur ve Allah ayetlerine böyle bir yetki vermemiştir.Allah’a emanet olun.(Barışcan)
anonim 18.03.2015 08:11:19
Dualarınıza yürekten amin diyorum fakat Ku’ranı biz böyle anlıyoruz diyerek çıkarımda bulunmanız beni ve birlkte denemenizi okuduğumuz kardeşleri de tedirgin ettiğinizi bilmenizi isterim.
cevap niteliği olmayan cevabi yazınızdaki ince ve naif üslubunuzdan dolayı ayrıca teşekkür ederim
Ancak! soruma hala cevap vermemişsiniz
saygılar

esra
anonim 18.03.2015 08:11:30
Muhtereme Esra Hanımefendi,
Nas suresinde geçen "minel cinneti vennas" ifadesinde geçen "cinne" kelimesi "cenne"fiilinin türevlerindendir."cin,cenin,mecnun,cinnet"gibi sık kullandığımız kavramlar da aynı köktendir ve hepsinin ortak anlam noktası "gizlemek,örtmek,kapalı,gizli.." dir.Cinnet geçiren bir insan,sağlıklı aklın verileri ile hareket edemeyen,derin bir travma ile şoka girip normal aklın işlevini perdeleyen,örten bir durum içindedir.Bu anlamda surede geçen cinne kelimesi de,sağlıklı düşünce ile değil de uydurup işine geldikleri ile hareket edenler anlamındadır.Yoksa görünmediğine inanılan bir varlıktan bize ne gibi bir kötülük gelebilir ki...Aslında iyilikte kötülükte insanın iç dünyasındaki kararlılıkların veya savrulmaların yansımalarıdır. (Barışcan)
anonim 18.03.2015 08:11:42
Dış etkenler tahrikkar/tehditkar olabilir.Önemli olan bizim onlara karşı ne tür savunmalarımızın olduğudur.İnsan kalbi eğri ise ya da eğrilmeye meyilli ise,dışarıdan güzel şeyler de gelse kötü sonuçlar çıkaracaktır.Hani "selam verdim borçlu çıktım" derler ya...Bu iki sureyi okumak gerçek anlamda şerre karşı savunma isteğinin dillere dökülmüş duasıdır.Eyleme geçmek için Allah’ın yardımını taleptir.Yani her türlü sinsi düşüncenin şerrinden "kul euzu birabbinnas...kul euzu birabbil felak"
Allah sizden hoşnut olsun.Yorumlarınızı bekliyoruz.(Barışcan)
anonim 18.03.2015 08:11:54
Allah razı olsun.
Açıklamalarınız tamamiyle kavrama yüklediğiniz anlamla doğru orantılı. Yıllar yılı bu iki sureyi sizinde belirttiğiniz gibi kötüye kötülüğe karşı koymak için okumadık mı?
Ben okuduğumda içsel olarak huzur güven ve rahatlık hissederken sizler getirdiğiniz açılımla bu duyguları ortadan kaldırmışsınız gerçi, açıklamanızda
"...Bu iki sureyi okumak gerçek anlamda şerre karşı savunma isteğinin dillere dökülmüş duasıdır... diyerek kısmen benimle aynı noktaya da gelmişsiniz ya.

Barış bey,
Beni alak bullak ettiniz bilesiniz.....

esra
anonim 18.03.2015 08:12:10
"Sinsi şeytani düşüncenin şerrinden" Şeklinde vermiş olduğunuz mealin çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Ancak güncelleyerek daha iyi anlaşılması gerekeblilirdi. Bugün dünyayı yönetenlerin, insanlığın tek ilahi Yaratan Rabb tarafından sunulan ilahi yasalar red edilerek, ortak akıl olarak ürettikleri ve neredeyse uyguladıkları tüm ülkelerde adaletin zıddına yeryüzünde fitne ve fesadın hakim olduğu kan ve göz yaşının hiç dinmediği tamamen kapitalist seküler bir dünya hedefleyen adına demokrasi denilen ve çağımızın en büyük saptırıcı sistemi olarak yorumlanan beşeri ideoloji sizin bu mealiniz de kastettiğiniz kategoriye giriyor mu?
anonim 18.03.2015 08:12:22
genele gitmeden özele dönülse görülecek ki Müslümanların kaderi Müslümanların elinde değil. bir toplum kendisini değiştirmedikçe Allah o toplumun halini düzeltmeyecek tir. İlahi yasa her an derede sen-ben -o değişmeden genel bir irade ortaya koymak mümkün görünmüyor. Çoook yukarılara bakınca birey olarak kendimizi unutuyoruz etki alanlarımızın ne kadar farkındayız. bırakalım ülkenin gidişatını biz kendimize dönelim. nereye gidiyoruz ne istiyoruz.
bu soruların cevabını içtenlikle verebilen varsa öne çıksın
anonim 18.03.2015 08:12:34
Son İki isimsiz Yorumu Yazan Muhterem Kardeşlerim,
Meal/Yorun Denemelerimizde mümkün olduğunca günceli yakalamaya gayret ediyoruz.Çok özele girmeden genel olarak günümüz bireysel ve toplumsal davranışlara vahyin penceresinden bakmaya çalışıyoruz.Elbette insanın önce kendi özelinden başlayarak,etki alanında sorumluluk bilinci ile hareket etmesi en doğal olanıdır.ilgi alanında olanları takip etmesi sadece kendini geliştirme noktasında önemlidir.Evrensel değerler/ortak akıl/demokrasi gibi kavramlar ayrıca enine boyuna tahlil edilmelidir ki bu çalışmanın haricinde olabilir diye düşünüyoruz.Selamlar...(barışcan)
anonim 18.03.2015 08:12:46
Cin kavramı Kuranı kerimde kulluk edenler/itaat ededenler kategorisinde yer alırken bu çalışmada tamamıyla görmezden gelinmiş.
yıllardır bu süreyi okuduğumuz tüm meallerde çeviriler "cin" kavramı üzerinden sureye anlam verilirdi sizi böyle bir yoruma götüren ne??
"sinsi şeytani düşünceler" meallendirdiğiniz bölümü tam açmamışsınız. dış etki olmadan insan nasıl şeytani düşünce üretir??
Her zaman felek ve nas sureleri kötülüğe, şeytana karşı koymak için okuduğumuz ayetlerdi siz bu okumaları da hükümsüz kılmışsınız farkında mısınız??

esra
anonim 18.03.2015 08:09:38
DEĞİŞİK UFUK AÇICI VE SIKMADAN SIKILMADAN OKUNASI BİR AÇIKLAMA OLMUŞ EMEĞİ GEÇENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN İNŞAALLAH DEVAMI GELİR.
ÖZELLİKLE 6.AYETE GETİRDİĞİNİZ AÇILIM MÜTHİŞ
ELİNİZE YÜREĞİNİZE SAĞLIK.
Hüsamettin Altınkaya
anonim 18.03.2015 08:09:50
iyi deneme...
deneme tabiriniz yerinde olmuş...
Kuran kendisini yine kendisiyle açıklayan kitaptır. sayfalar dolusu tefsirler en hafifinden kitaba iftira olur.
elinize sağlık

bu denemenizden sonra takipteyim.
c.soylu
anonim 18.03.2015 08:10:03
elinize sagik
sahibine;,,,Rabbine,,,,,ilahina,,,,bu isimler Allaha ait sifatlar biraz daha acilabirmis.
anonim 18.03.2015 08:10:15
Barış bey
nas suresi hakkında bilgi alma kaygısıyla gezinirken sure denemeniz karşıma çıktı pek orijinal aynı zamanda kafa karıştırıcı bir yorum yapmışsınız anlayamadığım konu, bu sureyi felak suresiyle birlikte okuyup üfleme geleneği nasıl ve niye oluşturulmuş? hani insan okuyunca rahatlamıyor da değil!
esra hanımefendinin kaygılarına katılmamak elde değil
selamlar....Eşref ÇALIŞKAN
anonim 18.03.2015 08:10:27
hala bir cevap vermemişsiniz.
yazdıklarım rahatsız mı etti yoksa söyleyecek bir sözünüz yok mu.

esra
anonim 18.03.2015 08:10:39
Allah’ın esenliği ve güvenliği üzerinize olsun,
Meal/Yorum Denemeleri; bir gurup samimi dostun yıllarca süren birlikteliklerinin/birikimlerinin, "Kim Okur" un samimi okuyucularının/takipçilerinin gönül dünyalarına/düşünce ufuklarına takdimidir.(Barışcan)
anonim 18.03.2015 08:10:50

 


::Bir Portre
[HyperLink1]
ANNEMARİE SCHİMMEL 1922-2003
devamı >
::Bir Ayet


::Hikmetli Bir Söz
Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin. Hadis (Müslim)

::Ne Okuyalım
Mustafa Kutlu tarafından yazılan "Ya Tahammül Ya Sefer" isimli eser...Ziyaret Edilme Sayısı : 003786097

iletişim : editor@kimokur.com