Gezinti Bağlantılarını Atla
::Haftanın Gündemi
Tüm dünya mazlumlarının acı ve keder gözyaşlarinin dinerek yerini sevinç ve huzur damlalarına bıraktığı ve tüm alemin İslam güneşiyle aydinlandiğı bayramlara ulaşmak duasıyla... Mübarek Ramazan Bayramimiz size ailenize ve tüm İslam alemine hayırlar getirsin inşallah.

::Ziyaretci Defteri
İnaadına Kur’anda birlik
25.12.2016 18:03:05

Bir portreye rahmetli Mutahhari’yi koymanız ümmetin mezhep taassubu üzerine bir birini kırdığı bir zamanda ne de güzel olmuş.Allah razı olsun.

Tüm ziyaretci notları için tıklayınız >
::Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre::Arama
Aramak istediğiniz ifadeyi metin kutusuna giriniz ve bir kategori seçtikten sonra ARA butonuna tıklayınız.
ALEVİLİKTE CİNSELLİK VEYA ALEVİLERİN CİNSEL YAŞAMI
ALINTI
Konunun bilimselliği ve derinliği, bir o kadar da tarihi boyutu önemli olduğundan bir makale ile anlatımı başarmak pek mümkün değildir. Ancak şimdiye değin bu konu üzerine eğilip ele alınmamasının gerekçelerini ve egemenlik kültürünün karalamalarını def etmek için el atılmamış bir konuya cüret etmek, bilimsel onurla bir başlangıç yapmak gerekliydi. Bu yazımız sadece bir başlangıcın paradigmasından ve bileşenlerinden oluşacak.

Bilimsel bir analizin çerçevesi sayısız ciltte kitap konusu olabileceği hesaba katılırsa, bunun da alacağı zaman tahmin edilebilir. Ama serde insan onuru ve haysiyet varsa bundan da kaçamayacağımı belirtebilirim. Çünkü konu beni, bende konuyu tutarak birbirimizi bırakmayacak haldeyiz.

Ne konu beni bırakacak ne de ben onu bırakırım. Yakın bir zamanda muarız kaldığım saygısız bir dialog (Mum söndü) beni yoğunlaşmaya zorlarken, neden aleviler veya alevi aydınların kendi cinsel yaşantılarını bu iftiralar karşısında ele almadıkları yönünde düşündürdü. Aydınların konuya neden eğilmedikleri bile başlı başına bir çalışma işidir.

Bir iftirayı püskürtmenin en iyi yolu iftiracının ``evet``biçimindeki dayatmalarına ``hayır`` diyerek karşı çıkmak değildir, saldırının hedeflendiği amaç ve yaralamaya çalışılan noktanın zayıf yanımız olmadığı ve bir kangren olarak öyle kanıksamadığımızı analiz ederek, saldırı niyetini boşa çıkaracak biçimde iftiracının insanlık ailesi içindeki konumunu göz önüne sererek olabilir. Yani asılsız saldırıya mazlumca direnmek yerine, bilimin tüm yeteneklerini değerlendirerek iftiracıyı da utandırıp, onu insanlık içine çekmenin yöntemini kullanmak en soylu davranıştır

Öte yandan Alevici olmadığımı, bir Nijerya’lı veya Avrupa’lı olsaydım bile gene aynı duyarlılıkta bulunacaktım. Çünkü bilim el atılmamış alanlara karşı özel duyarlılığa sahiptir.

Mum söndü nün tarihi Osmanlı egemenlik tarihinin en temel dayanağıdır. Osmanlı mum söndüye dayanarak varlığını güçlendirip sağlama almıştır. Osmanlı iktidarının temel güvencesi bu iftira ile sağlanmıştır dersek, Anadolu’daki zulüm ve kıyımlarda Osmanlı diktatörlüğünü pekiştiren gücün bu yakıştırmadan nasıl destek aldığını tarif edebiliriz. Hatta bu iftira Osmanlı’nın gelişip imparatorluk zirvesine erişmesinin ideolojisidir. Osmanlı’nın tek ideolojisi mum söndürür. Bilindiği gibi ideoloji, siyasi bir iktidarın varlığını geliştirme ve sürdürme felsefesidir. Öyle ise Osmanlı’nın ideolojisi iftiradır. İftiracılık onun felsefesi ve var olma gerekçesidir. Yedi düeli dize getirmesinin ve kılıçtan geçirmesinin zeminidir.

Osmanlı imparatorluğunun en serpildiği ve halifeliği ele geçirdiği süreç Yavuz Selim’in padişahlığında olmuştur. Yavuzu Yavuz yapan da Şah İsmail ile giriştiği Çaldıran savaşıdır. Çaldıran bir Kürdistan bölgesidir. O zamana dek Kürtlerin büyük çoğunluğu alevidir. Diyarbakır, Mardin ve Urfa Aleviliğin kalesidir. Şah İsmail’le mezhepsel yakınlık ve sempatileri vardır, Öyle ki Dersim’in Pers imparatorluğuyla dostane ilişkileri mevcuttur. İnsanlık tarihinin o kesitinde din ve dinsel etkinlikleri hesaba katılırsa mezhepsel yakınlık akraba sayılmaya yeterlidir. Dolayısıyla gerek Kürdistan’daki Alevilerin gerekse Anadolu’nun iç kesimindeki Türk Alevilerin Şah İsmail’le sempatileri mevcuttur. İçerdeki Türk beyliklerinin büyük çoğunluğunun alevi oluşu Yavuz’un Şah İsmaille girişeceği Savaşta içten sosyal olarak ne kadar donanımsız, siyasal olarak da ne kadar yetersiz kalacağı açıktır. Sosyal ve siyasal yetersizlik beraberinde askeri zayıflığı da kaçınılmaz olarak getirecektir. Yavuz’un cephe gerisi Şah İsmaili desteklemese bile en azından tarafsız kalacaktır. Yani kürd Alevileriyle Türk alevilerin Şah İsmaile karşı Yavuzu desteklemeleri mümkün değildir. Fakat arkadan Yavuz’a Saldırmaları o günkü mezhepsel şartlarda büyük bir ihtimaldir.

Yavuz, kurmaylarıyla durumu değerlendir iken arkadan vurulmamaya bir çare olarak „Aleviler mum söndürerek bacıları ve anneleriyle cinsel ilişkide bulunuyor“ yalanına can simidi gibi sarılır. Bu şavaşın temel stratejisi oluyor. Bir iç tehlikeyi yok etmenin ahlaki, ideolijik, sosyal ve siyasal güvencesi böylece gerçekleştirilmiş olur. Bir gecede, resmi kayıtlara göre 40 bin alevi kılıçtan geçirilir. Alevilik yüz kızartıcı bir suç olarak benimsetilir.

Kürt Alevilerin büyük çoğunluğu mezhep değiştirir. Bunların tumu de kılıç artığıdır, hayatta kalma karşılığında dönmüşlerdir. Pir Sultanın „Dönen dönsün ben dönmezsem yolumdan“ dediği dönem bu dönemdir, bu çağrısı daha ziyade Kürt alevilere yöneliktir. Çünkü İdrisi Bitlisi öncülüğünde Kürdistan’da Osmanlı yanlısı devşirmecilik hareketinin girişimi başlamıştır. Şunu da belirtelim ki, Alevilikten sünüliğe dönenlerin bugünkü dini tercihlerine saygım olduğu kadar onların dini özgürlüklerine uzatılmış dili kendime de uzatılmış sayarım. Dini tercihlere özgürce yaklaşmak demokrat olmanın olmazsa olmazıdır. Niyetim, bir olgunun tarihsel dönem içerisindeki gerçekliği ve çarpıtmaları değerlendirmektir. Bugün, kimin ne kadar alevi, ne kadar sünni olduğu veya doğru olduğu insan barışına katacağı emek ve erdemlerle anlam kazanır. Fakat Yavuz’un bugün iftiralarına en çok alet olan eskiden alevi olup ta Sünnileşen Kürtler olduğunu belirterek onların o dönemde dönmelerini iftiraya göre geçmişlerini temize çıkaramayacaklarını hatırlatmak isterim.

Peki, Yavuz neden başka bir şey uydurmadı veya neden başka bir iftirada bulunmayıp ta mum söndürmeyi uydurdu? Başka şeyleri söylemesinin imkanı yokmuydu? sorusu sorulabilinir. Ortadoğu’nun o günkü (15.ve 16.yüzyıl) siyasal havası aslında İslam siyasetinin pekiştiği ve genel atmosfer olarak baskın çıktığı bir gerçektir.Bu da İslam’ın Sünni mezhebince satafatlı bir döneme erişmesiydi.Sünni kültürdeki cinsiyetler arası sosyal ilişkinin (kadın erkek ilişkisi),Anadolu’daki Alevilikle kıyaslanması ve özellikle savaşın geçtiği Kürdistan bölgesindeki Kürt halkının sosyal ve tarihsel olarak kadın erkek sosyolojisinde, kadını dışlamıyan cins eşitliği alevilikteki demokratlıkla birleşince cinslerin biribirini dışlamadığı , biribirlerini önce kadın veya erkek olarak değil önce insan olarak algılamanın hakim olduğu bir yaşam felsefesi mevcuttur. „Yarın yanağından gayri her yerde ,her zaman hep beraber“ görüşü yaşamda anlamını bularak,cinsel haysiyetin tanımı estetık boyutta gerçekleşmiştir.Cinsel yaklaşımın bir ilkesi olarak sünülikle alevilikteki bu kıyaslama ve süniliğin siyasal olarak baskın olduğu bir süreçte Yavuz için çok isabetli bir saldırıdır.Cemlerin, cinsiyet ayrımını gözetmeksizin yapılıyor olması sünilikle kıyaslandığında garipsendiği bir gerçeklik mevcuttur.Tüm bu şartlar Yavuzun iftirasına tutunacağı bir dal vermiştir.

Bu zamanla geliştirilerek içte cinayet ve katliamların ideolojisi yapılmıştır. Böylece içte alevi ölümü kadar dışarıya karşı şaha kalkan bir Osmanlı görülecektir. Halifelik ele geçirilir, Kürd akınları başlar, sonraki süreçte parçalanması ve sömürge olması gerçekleşecektir. Buradan yola çıkarak, mum söndü eşittir Kürt söndü“ diyebiliriz, Alevi bitti eşittir Kürdıstan

Bitti demek daha doğrudur ve gerçekleşen de bu parelelde oldu. Aksaraya, Kırşehır’e, Konya’ya, Ankara’ya kısacası iç Anadolu’ya sürülen Kürtler o dönemın sürgünleridir.

M um söndü, Kürdistan’in sömürgeleştirilmesi, Alevi katliamı, Pir Sultan’ın ``dönen dönsün ben dönmezem yolumdan ``dediği dönem ve Halifeliğin Mısır’da ele geçirilmesinin aynı sürece denk gelmesi üstelik tümünün Yavuz’un padişahlığında olması tesadüfü olamaz! İdrisi Bitlisi’nin Kürtistan cephesinden ve Hızır Paşan’ın Türk cephesinden Anadolu’daki muhalefete karşı aldıkları rol biribirinin aynısıdır. Mum söndüye basit bir iftira olarak yaklaşmak tam bir gaflettir, çünkü mum söndü uydurulduğundan beri, iç muhalefete karşı, Osmanlı’nın resmi ideolojisi olmuştur.

Konunun kişilik psikolojisi bakımından şimdiye dek yorumlanamamasının egemenlerce manuple edilmiş Alevilerin ve çarpıtılmayı sineye çekerek bilimsel analizden geciktirilmesini daha önemli görmek gerekir. Alevi aydınları neden sorunu sadece ahlaki saldırı olarak görüp buna göre bir savunmaya girdiler? Alevilikte cinsellik neden anlatılamadı?

Nereden bakılırsa bakılsın hiç bir konu önce ait olduğu sosyal kesimin kendi aydınlarını ele alıp irdelemeyi bu denli zorunlu kılmıyor. Bundan sonraki yazımızda bunu ele alacaz.

Bir alevi olarak böyle bir utancımızın olmadığını ve bilimsel bir cesaretle girişmekten kendimi engellemiyecem. Hukuk felsefemin ve yeryüzünde eşi bulunmayan Alevilikteki adalet gereği, zanlıyı ve faili utandırarak kendini tanımasına yardım etmeyi bir insanlık görevi olarak görmüşüm ve öyle görmeyi sürdürecem, kısasa kısas barbarlığın hukukuna denk gelir. Utandırarak misillemede bulunmak alevilikteki ceza hukukunun yargı sistemidir.

Bu güvenle, başlıca şu konuların ele alınması gerektiğini düşünüyorum.Alevi gençlikte cinsiyet yaklaşımları,cinsel boşalma ve orgazm,bir alevi erkeğin cinsel ve sosyal iktidarı,Alevi kızları neden güzeldir(Bunun ,cinsiyet eşitliğine dayanan alevi aile yapısında küçüklükten başlıyarak ergenliğe kadar babanın göstermiş olduğu ilgiyle doğrudan ilgisi vardır .Yani babası şahsında, karşı cinsi tanırken kırılmaya uğramadan gelişmenin estetik bir sonucu olarak görmek gerekir ve bu güzelliğin suiistimale uğramasının güncel gerekçeleri de irdelenmelidir) ,başlıkları altında inceleme ve çözümlemelerin aciliyeti vardır.

Bu konularda duyarlı ve incelemeye meraklı kişilerle düşünce paylaşımını önemli görüyorum.

Kişilik olarak bir dönem Alevilikten, sonrasında Kürt’lükten dolayı ve solculuğu da eklersek yaşadığımız sosyal kırılmaları çözmenin ne denli bir kapasite istediği ortadadır. Ama yeterlilik yetersizlikleri telafi ederek kazanılır.

YORUMLAR
ben alevi bir erkegi seviyorum ama ailem istemiyor kısacası kime inanacagını insan şaşaırıyor
anonim 09.03.2010 10:32:39
Bu sitede cevher akıyo cevher, Aleviliği herkez böyle okusa herkez tekrar özüne döner tövbe kılar müslüman alevi olur...
Erenler 17.11.2012 15:17:10
sitenin neyini beğenmedin "erenler" rumuzlu beyefendi.ayrıca bu sitenin amacıda tamda sizin belirttiğiniz gibi herkesi özüne-Kuran’a çağırmaktır.inşallah hepimiz günahlarımızdan tövbe eder Rabbimizin huzuruna pak bir şekilde gideriz.
kimsenin inancına ön yergılı bakmıyoruz herkesin inandığı kendine.Eline-beline-diline sahip olan her insan güzel insandır ve bizler güzel insanları severiz
ayrıca muharrenm ayımızda mubarek olsun.
anonim 17.11.2012 18:31:00

alevi,lik demek insanı insan olduğu için sevmektir.----yaradandan ndolayı severim yaradılanı der.
hiç bir zaman insanı rengine, dinine, diline ,meshebine, siyasi görüşüne göre degerlendirmez

insana zulüm yapmaz , insanı yakmaz maraşta sivasta olduğu gibi
hiç bir dinde yoktur insan yakmak
anonim 15.12.2010 10:18:52
ben bir aleviyi seviyorum ve evliliği dünüyorum ama dini nikah olmuyor diyor ailem ne yapacağımı bilmiyorum
anonim 20.12.2010 14:46:34
alevilerde üc aylar varmi
anonim 03.07.2011 10:53:52
ben de alevi bir erkeği seviyorum ve evlenmek istiyoruz ne yazık ki benim ailem de istemiyor. Kötü bir şeymiş gibi bahsediyorlar oysa ki onlarda müslüman.
anonim 08.08.2011 17:41:34
ben bir alevi erkeği sevdim cok araştırdım belgelerle cıktım müslüman bir kızın bir kzın evlenemsi için tek şartı müzlüman bir erkek olması dıyordu muslumanlık ve alevilerde müzlüman olduğu için ailemi ikna eetım ve şükür ki evleniyoruz üstelik o tunceli alevi ben konya okadar tezatız :) istemek önemli olan İstemek ve o innaçlıda biri eğerki bana müzlümanlığı kötülese idi olmazdı ailemin onlar hz aliye peygamber diyor dediğinde onların hz aliye halife hz muhammede peygamber dediğini öğrendiğim an anladım insanlar bilmiyor ve alevi ile sohbet ediyor alışveriş yapıyor ama kızını vermiyor evine gidip o alevi diyor ya allah onlar için ceza belirlemiştir eminim . söylenenlerın hiç biri doğru değil ama tutucu alevi değiller onu soyleyım cem evine cenazeden cenazeye giderler .. bence öenmli olan sana ne kadar yakın düşündüğü eğer sen kabul ettinse gerisi boş.
anonim 22.12.2011 00:59:45
Hanım efendi bence boş değil.siz aleviliğide alevileride tanımıyorsunuz.sevgilinize olan sevginiz alevileri yeterince tanımanıza engel olmuş herhalde.Alevilerin genel eğilimi sünni düşmanlığı üzerine kurgulanmıştır.sanki herkes yezid ve yezidi savunuyorlar bunlar tutturmuş siz yezid siniz diye...etraflarına bakmıyorlar muaviye,yezid isimli birini tanıyorlarmı yok ama sünnilerde hasan var,ali var hüseyin var.bütün bu düşmanlıkları laik devlet hep canlı tuttu nefreti küllendirmedi yerine göre senaryolar kurdu alevileri sünnilerin eliyle katlettirdi.yani sizin sevdiğiniz genç bütün bu düşmanlık fikrinden uzakmı eminmisiniz.yarı çocuklarınız olursa hangi inanca dönük yetiştireceksiniz.
anonim 22.12.2011 18:26:07
ben aleviyim benim annem babamda alevi benim dedemde alevi dedesi ben namaz kılıyorum tövbe aldım yakında menzilede gidicem lütfen ailevileri farklı tanıtmayın solculuk ateistlik ayrı..ateist olanı aleviden saymaz hiç kimse
anonim 26.12.2011 14:27:44
yıllarca hep aynı mantıkla yanaştınız bilinçsiz olanıda bilenide aynı kefeye koydunuz hayvana yapılamayacak yakıştırmaları alevilere yakıştırdınız yazık..bu tutumunuzdan dolayı insanlar alevi oldukları gerçeğini söyleyemediler...müslümanlığınızla övünün yaptığınız iftiralarla...ben namaz kılıyorum ama sünni değilim kuranım neyi emrediyorsa onu yapıyorum..sizin gibi aileden görerekde kılmadım araştırdım sorguladım kilisesinede gittim yahudisiyle görüştüm cami camide dolaştım müslümanım yaptığım herşey içime siniyor ben müslüman aleviyim
anonim 26.12.2011 14:40:20
ya, bu söylediklenize inanmamızımı bekliyorsunuz.alevi bir aileden ancak alevi çıkar.menzile giden çıkmaz kusura bakmayın saf yok karşınızda...ayrıca "hayvana yakıştırılmayacakları alevilere yaptınız" diyen şahıs hiç düşündünüzmü bunları kim istiyor ve yaptırıyordu toplumu kamplara kim bölüyordu tabiki sizin hep sahiplendiğiniz ergenekon cu laikler.milleti birbirine kırdıran bu şebekeye yıllarca sırf laik ve islam düşmanı diye destek vermedimi aleviler.Hatta bu iğrenç şebeke alevi dedesi ali balkız a bile süikast hazırlığı yapmamışmıydı.aleviler artık gözünü açmalı kimse onları dışlamıyor onlardan nefret etmiyor yeterki onlar milleti yezid diye yaftalamasın.
anonim 27.12.2011 02:31:35
ben alevi birkızı seviyorum kızda beni seviyo babası evlenmemize izin veriyo ama annesi vermiyo bizim neyapmamız gerek kız beni ölesiye seviyo bende onu seviyorum
anonim 21.01.2013 23:03:32
alevilik anadolunun ta kendisidir. arap geleneklerini müslümanlık zanneden
b
anonim 09.04.2013 18:04:43

 Bu Dosyadaki Diğer Yazılar
ALEVİ İNANÇ GERÇEKLİĞİ VE NAMAZ    ALINTI
ALEVÎ-ALEVÎLIK    Hamdi DÖNDÜREN
ALEVİLERE YENİ BİR YİRMİ SEKİZ ŞUBAT TUZAĞI    Hüseyin DEMIRTAŞ
ALEVİLİK-BEKTAŞİLİĞE BİR KISA BAKIŞ    ALINTI
ALEVILIK ISLAMIN DISINDADIR    Hasan TÜZÜN
ALEVİLİK    ALINTI
CAMİ VE NAMAZ (ALEVİLİKTE)    ALINTI
İÇKİ MESELESİ (ALEVİLİKTE)    ALINTI
ALEVİLİKTE NAMAZ    ALINTI
ALEVİLİKTE ORUÇ    ALINTI
ATATÜRK'LE İLİŞKİ (ALEVİLİK)    ALINTI
”BİZİM YEZİTLER”... SABIR YA AH-ALİ …    Feramuz ACAR
DEDELİK KURUMU VE İŞLEVİ    ALINTI
ALEVİLERE İSLAM SENTEZLİ ASİMİLASYON    JİYAN KUREYŞAN
‘’ALEVİLİK İSLAM İÇİDİR’’ SÖYLEMİ ASİMİLASYONA HİZMET EDİYOR    HÜSEYIN DEMIRTAŞ
HACI BEKTAŞ-I VELİ    Abdünnasır Yiner
ALEVİLER NEDEN CAMİYE GİTMEZLER?    Alıntı
ALEVİLİĞİN İNANÇ KAYNAKLARI    Alıntı
"TÜRK MÜSLÜMANLIĞI" TARTIŞMALARI ÜZERİNE    İsmail Onarlı
HALİFELERE KIRGINLIĞIN SEBEPLERİ    ALINTI
KIZILBAŞLIK NE DEMEKTİR?    ALINTI
KIRKLAR MECLİSİ    ALINTI
ALEVİLİĞİN DİNSEL İNANÇ KÜLTÜRÜNDE YAZILI TEMEL KAYNAKLAR VE İKİ ÖRNE    İsmail Kaygusuz
ESKİ CAHİLİYE DÖNEMİ    Gön:"deniz"
ALEVİ KİMLİĞİNİN TANIMINDA KAFALAR KARIŞIK    HÜSEYIN DEMIRTAŞ
ALEVİLERİN İNANÇ VE İBADETİ ÇAĞDAŞ, DEDELERİ YOL GÖSTERİCİDİR.    HASAN KILAVUZ
ALEVÎLİK NEDİR? ALEVÎ KİMDİR?    İsmail Kaplan
ALEVİLİK VE GÜNCEL SORUNLARI-CEMEVLERİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER-    Dr. Ali Yaman
ALEVİLİK VE KADIN    ALINTI
ANADOLU ALEVİLİĞİ’NDE OCAK SİSTEMİ VE DEDELİK KURUMU    Ali Yaman
KURAN’I YORUMLAMAK    ALINTI
ALEVİLİK İSLAMIN NERESİNDE?    ALINTI
MUHARREM ORUCUNUN ANLAMI NEDİR?    Bülent Duran
HEM KIZILBAŞ, HEM ALEVİYİM!..    Aşık Mahsuni Şerif
KERBELA KIRIMI VE İMAM HÜSEYİN ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER    Dr.İsmail Kaygusuz
MUHARREM AYI VE İFTAR YEMEĞİ    ALINTI
ALEVİLİĞİN İSLAMLA HİÇBİR İLİŞKİSİ YOKTUR    İsmail Beşikçi
ALEVİLER DEDE KILIKLI İMAMLARDA MI GÖRECEKTİ?    Hüseyin Demirtaş
ALEVİLİK, ALEVİLER VE KADIN    Zeki UYANIK
ALEVİLİKTE KADININ YERİ    AV. DEDE MUHARREM NACİ ORHAN
SÜNNİLERE SORULAR    DR. İSMAİL KAYGUSUZ
ALEVİLİKTE KADININ YERİ VE YAŞANILAN ACI GERÇEKLER    Lütfi Kaleli
ALEVİLERE, SOLCULARA VE KÜRTLERE SORUYORUM    Emre Aköz
ALEVİLİK İSLAM DIŞI MI?    Reha Çamuroğlu
İSLAMİYET İÇİNDE ALEVİLİK    Abdulaziz Bayındır
ALEVİLİK VE İSLAMİYET    Mirati H.Dedeoğlu
ON İKİ İMAMLAR    ALINTI
KINALI KEKLİKLERLE DEDE KILIKLI İMAMLARA MEYDAN OKUYORUM!    Hüseyin DEMİRTAŞ
HZ. ALİ, MUAVİYE, HARİCİLER, KERBELA VE ALEVİLİK    Turap Tercan
HERKES ALEVÎ, BEKRÎ OLAN BİR BENİM!    Ömer Şevki Hotar
DEDELİK SÖMÜRÜ DÜZENİNİN BİR PARÇASIDIR, KİMSE KENDİNİ KULLANDIRMASIN!    ALINTI
ALEVİLİK İSLAMIN NERESİNDE    HASAN POLAT
ALEVİ-BEKTAŞİ GELENEKTE ALLAH, PEYGAMBER VE EHL-İ BEYT SEVGİSİ    DOÇ.DR. OSMAN EĞRİ
ALEVİLER OYUNA GELMEMELİ    Prof. Dr. Ali ARAYICI
ANADOLU ALEVİLİĞİNE KISA BİR BAKIŞ    ALINTI
NE TURGUT NE AABF İNANÇLI ALEVİLERİN KIBLESİ OLAMAZ!!    Baki PINAR
HZ. ALİ    ALINTI
ALEVİ DERNEKLERİNDE ATEİST BAŞKANLAR VAR !!    ALINTI
ALEVİLER KURAN’A NASİL BAKMALİ.?    ALINTI
ALEVİLER NE İSTİYORLAR?    Dr.A.Yılmaz Soyyer
ALEVİLİK’TE CENNET CEHENNEM ANLAYIŞI    ALINTI
ALEVÎLİK BEKTAŞÎLİK    Prof.Dr. Süleyman SARITAŞ
VAH ALEVİLİK VAH KİMLERİN ELİNE KALDI…    Turap Tercan
SORMA BE BİRADER MEZHEBİMİZİ    Kul Nesimi
"ÖRGÜT"TE ENTEGRE OLAN DEDELER!    ALINTI
ALİ BENİM ASLIMDIR, DİĞERLERİ FERİMDİR.    Hüseyin Albayrak
ALEVİLERDE KUR’ANA BAKIŞ    Ali Ekber
İSLAM BİZİM NEREMİZDE ?    Hüseyin Gazi Metin
ALEVİLİK NEREYE GİDİYOR    Ali Kaykı
ALEVİLİK GERÇEĞİNİ BİLMEMEK AYIP DEĞİL ÖĞRENMEMEK AYIP    Yrd. Doç. Dr. Ali YAMAN
MUTASAVVIFLAR, ALEVİLER, BEKTAŞİLER...    Cihangir Gener
HZ ALİ’Yİ DOĞRU ANLAMAK    ALINTI
İZZETTİN DOĞAN, ILIMLI İSLAM PROJESİ VE ALEVİLER    Selehattin Özel
KIRKLAR MACLİSİ MASAL MI ?    Mustafa Cemil KILIÇ
KIRKLAR CEMİNİN TARİHSEL GERÇEKLİĞİ    İsmail Kaygusuz
MÜNKİR MÜNAFIK’IN SOYU, MÜNAFIK ATEİST’İN HUYU    ALINTI
ALEVİLİK BİR DİN MİDİR?    Aziz Yalçın
ZERDÜSTLÜK ALEVİ İNANCININ NERESİNDE DURUYOR?    Hıdır Yergezen
DÖRT KAPI KIRK MAKAM    ALINTI
PİR SULTAN ABDAL’IN TANRI İNANCI VE ALİ TANRISALLIĞININ ANLAMI    İsmail Kaygusuz
ALEVİ VE SUNNİ FARKLILIKLARI    ALINTI
ALEVİLER    ALINTI
ALEVİLİKTE İNANÇ VE AMEL    Furkan YİĞİT
ŞEHADET ANCAK ŞAHİTLİK YAPANLARINDIR    Bünyamin ZERAN
CAMİ IMAMİNİN ITİRAF GİBİ SÖZLERİ...!!!    FEVZİ GÜNER
NASIL BİR ALEVİLİK?    Mustafa Elveren
İSLAMIN İLK İBADET HANESİ CEMEVİ Mİ DİR?    Asir Kayabaşı
İSLAM KAYNAKLARINDA İÇKİ VAR MI?    ALINTI
ALEVİLER, TÜRBAN GİYSİSİ İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?    ALINTI
ALEVİLER, TÜRBAN GİYSİSİ İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?    ALINTI
ALEVİLER, CAMİYE İBADET İÇİN NEDEN GİTMEZLER?    ALINTI
PİR SULTAN ABDAL ÖLMEDİ!    Mustafa Düzgün
KIZILBAŞLIK    Çağatay Türkmen
MUHARREM (YAS-I MATEM) ORUCU VE İSLAMSIZ ALEVİLİK    Ali Polat
ALEVİLİK NEDİR? ALEVİ KİMDİR?    İSMAIL KAPLAN
ALEVİ-BEKTAŞİ İNANCINDA CENAZE    ALINTI
ALEVİLİK DİN Mİ, MEZHEP Mİ YOKSA SİYASİ BİR GÖRÜŞ MÜ?    HÜSEYİN CANER
UNUTULDUKMU ÇOKMU KENARDAYIZ?    HASAN DAŞTAN
ALEVİLER SAĞA NEDEN MESAFELİ?    ŞENOL KALUÇ
::Bir Portre
[HyperLink1]
ANNEMARİE SCHİMMEL 1922-2003
devamı >
::Bir Ayet
Ey imanda sebat edenler! Siz Allah’ın (davasına) yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. Muhammed Suresi / 7

::Hikmetli Bir Söz
Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin. Hadis (Müslim)

::Ne Okuyalım
Dan Diner - Mühürlenmiş ZamanZiyaret Edilme Sayısı : 002681504

iletişim : editor@kimokur.com